O nas

Najważniejszy kapitał Funduszu stanowi kadra o szerokim zakresie wiedzy i doświadczenia. Managerowie tworzący Solter Capital posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych firmach oraz instytucjach finansowych. Dzięki swojej wiedzy stabilnie i pewnie zarządzają inwestycjami zapewniając maksymalny zwrot przy dużym bezpieczeństwie.

Solter Capital to Fundusz typu Private Equity założony przez polskich przedsiębiorców, w którym większość wspólników ma za sobą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu biznesem. Fundusz został powołany w 2010 roku i działa w Polsce.

 

Strategia inwestycyjna i kryteria

Solter Capital inwestuje w małe i średnie firmy głównie z branży FMCG, nieruchomości komercyjnych oraz nowoczesnych technologii jednakże nie pozostaje zamknięty na inne sektory. Typowy okres inwestycyjny trwa 3-6 lat, zaś wartość inwestycji sięga zwykle od 5 do 50 mln złotych. Nie wyklucza także inwestycji konsorcjalnych, gdzie ogólna wartość przekracza 50 mln złotych.

Podejmując decyzję o ewentualnej inwestycji starannie analizuje dany projekt od wewnątrz. Stara się także wychwycić wszystkie czynniki zewnętrzne, które w przyszłości wpłyną lub mogą wpłynąć na jego opłacalność. Ważnym aspektem z punktu widzenia opłacalności inwestycji jest charakter i specyfika danego podmiotu. Niezwykle istotna jest charakterystyka rynku na którym operuje dany podmiot. W szczególności jego wielkość, potencjał oraz dynamika rozwoju. Zwraca również uwagę na pozycję firmy na rynku oraz przyjętą strategię.

Wartością każdej organizacji są tworzący ją ludzie. Ich kompetencje, doświadczenie i profesjonalizm często stanowią wartość dodaną, dzięki której przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle innych. Jasno sformułowana strategia działania, odpowiednia wizja, pomysł na rozwój biznesu, realizacja prognoz są potwierdzeniem, że w Zarządzie zasiadają odpowiedni ludzie. Wyjście z inwestycji najczęściej realizowane są poprzez sprzedaż udziałów inwestorowi strategicznemu albo finansowemu, upublicznienie spółki, notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych lub poprzez wykup menedżerski (MBO).

 

Nasze atuty

Atutem Solter Capital są przyjęte strategie inwestycyjne. Do każdego przedsięwzięcia Fundusz podchodzi w sposób indywidualny. Angażuje się w te, które przyniosą wzrost wartości akcjonariuszom. Sprawując kontrolę nad spółkami implementuje tylko w rozwiązania, które doprowadzą do poprawy ich sytuacji finansowej, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu z inwestycji.