Adres

ul. Klimczaka 1, wejście B
02-797 Warszawa
mail: biuro@soltercapital.eu
tel: +48 22 223 66 66
fax: +48 22 223 66 67